SZKOLENIA KIEROWCÓW
 

- Prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D
- Szkolenia okresowe
- Kwalifikacje wstępne
- ADR - przewóz drogowy towarów niebezpiecznych
- TDT - napełnianie i opróżnianie zbiorników ciśnieniowych
- Badania psychologiczne

- Badania lekarskie